Anatomie prsu - Multi-Mam CZ


Anatomie prsu

Chceme-li porozumět kojení, správným postupům a problémům, na které je možné narazit, je třeba nejprve porozumět základní anatomii ženských prsů. Hlavní součásti prsu jsou následující:

  • Bradavka a dvorec jsou určeny primárně k tomu, aby umožňovaly kojení; bradavky se obvykle během těhotenství zvětšují, dvorce ztmavnou. Někteří odborníci se domnívají, že příroda takto kojencům usnadňuje nalezení cesty k prsu.
  • Prsní tkáň obsahuje mnoho žláz, v nichž se tvoří mléko a je vylučováno do mlékovodů. Ty pak umožňují tok mléka až do bradavky. Mlékovody jsou obklopeny svalovými buňkami, které se při kojení stahují a pomáhají mléko udržovat v pohybu.
  • Spojovací tkáň a tuk; tyto tkáně poskytují podporu a ochranu zranitelnějším částem prsu, v nichž se tvoří mléko.
  • Krevní cévy, lymfatické cévy a nervy.

Během těhotenství a v době po porodu procházejí prsy rozsáhlými změnami, které jsou řízeny čtyřmi hormony vylučovanými ve vašem těle: estrogenem, progesteronem, prolaktinem a oxytocinem.

Estrogen a progesteron se uvolňují z placenty během těhotenství a jejich úlohou je připravit prsy na tvorbu mléka. Jejich působením se ve vašich prsech začne vytvářet více mlékovodů, ale tvorba mléka ještě nezačíná. Když je dítě na světě a placenta opustí tělo, hladiny těchto hormonů v těle poklesnou, což funguje jako signál, že tvorba mléka může začít.

Po porodu se nejprve v prsech začne tvořit takzvané mlezivo. Tato hustá a čirá tekutina je plná protilátek, které chrání vaše dítě, aby měl jeho imunitní systém dostatek času k rozvoji a posílení. O několik dní později se začne tvořit skutečné mléko a vy si můžete všimnout, že prsy budou nalité, těžké a na dotek horké. To je normální a během několika týdnů to pomine.

Když estrogen a progesteron svou roli odehrají, nastupujte prolaktin a oxytocin. Prolaktin ve vašem těle vyvolává tvorbu mléka. Při každém kojení nebo odsávání mléka se zvyšuje hladina prolaktinu v těle, což je signálem pro vaše prsy, aby produkovaly další mléko. Dále je zde oxytocin, který má zajistit, aby bylo vytvořené mléko z prsů uvolněno. Způsobuje proto ejekční reflex, kdy je mléko vytlačováno ze zásobníků a vyváděno do mlékovodů. Spouštěcím signálem ejekčního reflexu je pociťování sání, když se dítě snaží se kojit.

Tvorba mléka ve vašem těle je řízena fascinujícím způsobem pomocí bílkoviny, která se nazývá zpětnovazebný inhibitor laktace. Tato bílkovina snižuje tvorbu mléka, když je prs naplněn. Takto tvorba mléka závisí na mechanismu nabídky a poptávky. Pokud se vaše dítě přestane kojit nebo nějaké kojení přeskočíte, hladina této bílkoviny v prsu se zvýší a způsobí zpomalení tvorby mléka. Totéž funguje i obráceně. Čím více se dítě kojí, tím více mléka se tvoří. Právě proto je důležité kojit tak často, jak je to potřeba, aby byla tvorba mléka udržena na vysoké, optimální úrovni.