Právní informace - Multi-Mam CZ

Vítejte na stránkách vlastněných a provozovaných společností BioClin a / nebo jejími dceřinnými společnostmi, nebo jejími obchodními partnery (za těchto podmínek se termín  “BioClin” zahrnuje souhrnně na BioClin, Inc. a její dceřiné společnosti, pobočky a obchodní partnery [a dále také jen “stránky”]). BioClin provozuje tyto stránky jako službu jejich návštěvníkům s výhradou podmínek týkajících se jejich používání (“Podmínky použití”). Využitím těchto stránek přijímáte Podmínky použití; pokud nesouhlasíte s Podmínkami použití nemůžete tyto stránky používat. BioClin si vyhrazuje právo na změnu obsahu stránek a Podmínek používání bez předchozího upozornění.
Použití obsahu stránek
Obsah těchto stránek můžete prohlížet, stahovat a tisknout za těchto podmínek:
a) obsah může být použit pouze pro informační účely
b) obsah nesmí být měněn, upravován, publikován, distribuován, použit jako součást odvozeného díla, nebo použit k jiným účelům a jiným způsobem, než zde výslovně uvedeným.

Z těchto stránek není dovoleno využívat jakoukoliv obchodní značku, logo nebo jiné vlastnické informace (včetně obrázků, textů, grafiky nebo formulářů) bez výslovného písemného souhlasu společnosti BioClin. Není dovoleno využívat meta tagy nebo kterýkoli jiný “skrytý text” používající název nebo ochranné známky společnosti BioClin bez jejího výslovného písemného souhlasu. Není dovoleno používat žádné logo společnosti BioClin nebo vlastnické grafické symboly či ochranné známky jako součást odkazu bez jejího výslovného písemného svolení.

Veškerý obsah těchto stránek a jejich grafická úprava jsou výhradním vlastnictvím společnosti BioClin. Jakékoli neoprávněné použití může vést k právním úkonům pro ochranu  vlastnického práva.

Veškerá prohlášení uvedená na těchto stránkách týkající se budoucích vyhlídek společnosti BioClin jsou “výhledová prohlášení” podle Federálních bezpečnostních předpisů. Neexistuje žádná záruka, že budoucí výsledky budou dosaženy a skutečné výsledky se mohou lišit od prognóz, odhadů a souhrnných informací obsažených na těchto stránkách. Důležitými faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od prognózovaných či plánovaných nejsou omezeny na faktory diskutované v platformě SEC společnosti BioClin.

Hodnocení, komentáře, komunikace a další obsah
Můžete zasílat připomínky, komentáře a další obsah pokud není obscénní, nezákonný, výhružný, nebo pomlouvačný, a pokud nenarušuje soukromí nebo neporušuje práva duševního vlastnictví třetí strany. Dále takový obsah nesmí obsahovat softwarové viry, hromadnou korespondenci, řetězové dopisy, nebo jakoukoli jinou formu “spamu”. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu či subjekt nebo jinak klamat ohledně původu těchto informací.

Odesláním informací udělujete společnosti BioClin výlučné, trvalé, neodvolatelné a plně licencované právo reprodukovat, používat, upravovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a zobrazovat v rámci celého světa v kterémkoli mediu. Odesláním informací také potvrzujete, že jejich obsah je přesný; že jejich obsah vlastníte nebo jej můžete šířit; a že využití odeslaných informací nepovede k poškození zdraví osob nebo společenství.

Produkty a služby nabízené společností BioClin na těchto stránkách
Pokud se chcete přihlásit k získání výrobku nebo služby prostřednictvím stránek společnosti BioClin, souhlasíte se zněním dohody pro daný produkt nebo službu. Vaše používání takového produktu nebo služby nabízené na těchto stránkách se řídí podmínkami v dohodě pro daný produkt nebo službu. S výjímkou případů uvedených v takové dohodě. Společnost BioClin nezaručuje, že jakýkoli popis produktu nebo obsah této stránky je přesný, aktuální, spolehlivý, úplný a bez chyb.

Společnost BioClin se snaží spolupracovat s partnery a spotřebiteli spravedlivým a přátelským způsobem. K případných problémům přistupujeme maximálně zodpovědně a otevřeně. V takových případech, kdy je nutná intervence třetí strany, kontaktujte prosím platformu ODR (Online Dispute Resolution).